HIPOTERAPIA


Hipoterapia zahŕňa tri základné zložky: hiporehabilitáciu, pedagogicko- psychologické jazdenie a športové jazdenie handicapovaných.

Ťažisko činnosti u nás je pedagogicko-psychologické jazdenie (ďalej len PPJ) zamerané na  pedagogicky orientované  jazdenie  na koni.

Dieťa sa prostredníctvom kvalifikovaného pedagóga s osvedčením na vykonávanie pedagogicko – psychologického jazdenia dostáva do priameho kontaktu s koňom.

HIPOTERAPIA PPJ

Hipoterapia je komplexná metóda rozvoja osobnosti. Jej pôsobenie zahŕňa širokú oblasť. Je vhodná  pre klientov:

 • s poruchami sluchu a zraku;
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou;
 • s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia);
 • s mentálnym postihnutím;
 • s pervazívnymi vývinovými poruchami;
 • sociálnymi, emočnými problémami;
 • s poruchou aktivity a pozornosti;
 • s poruchami správania.

Kontraindikácie:

 • život akútne ohrozujúce ochorenia;
 • horúčkovité ochorenia;
 • nádorové ochorenia;
 • zápalové ochorenia v akútnej fáze;
 • neprekonateľný strach z koňa a jazdy na ňom;
 • alergia na srsť, hrivu koňa;
 • kontraindikácie v oblasti:
 • neurológie (záchvatové ochorenia),
 • ortopédie (stavy po operácií chrbtice),
 • interných ochorení (hemofilia),
 • chirurgie (poperačné stavy),
 • z oblasti kožného lekárstva (kožné zápalové zmeny).

Podmienky, ktoré sú potrebné pred realizáciu PPJ:

 • správy od odborných lekárov, ktorých dieťa navštevuje
 • potvrdenie od jeho pediatra, dorastového lekára
 • vyplnenie dotazníka, anamnéza pre vypracovanie individuálneho plánu PPJ
 • informovaný súhlas; oboznámenie sa so zásadami bezpečnosti.

Prosíme informovať nás o nečakaných a výrazných zmenách v  právaní/liečbe dieťaťa.

Terapeut vykonávajúci pedagogicko – psychologické jazdenie: Mgr. Jana Bočkajová

HIPOREHABILITÁCIA

Indikácie – vhodné pre hipoterapiu

V ortopédii:   

 • skoliózy do 25-30 stupňov podľa Cobba
 • svalové dysbalancie
 • amputácie končatín
 • post traumatické kĺbne stuhnutie

V neurológii:  

 • DMO
 • skleróza multiplex
 • stavy po traumách, zápaloch a degeneratívnych procesoch
 • stavy s poruchami hybnosti spojené s prejavmi spasticity
 • hyperkineticko-hypotonické syndrómy s choreatickými, atetomickými a ataktickými prejavmi
 • pri poruchách koordinácie, chôdze, rovnováhy, sedu aktívneho držanie trupu a hlavy, pohybových strerotypov, reči atď.

 

Kontraindikácie – nevhodné pre hipoterapiu      

V neurológii:

 • neovplyvniteľná spasticity
 • pokročilé štádiá svalovej dystrofie
 • hernie intervertebrálnych diskov s radikulárnou symptomatológiou
 • skleróza multiplex – akútny stav

  V ortopédii:

 • skoliózy nad 30 stupňov podľa Cobba
 • stavy po operácii chrbtice
 • pooperačné stavy v období hojenia
 • aseptické kĺbne nekrózy v akútnom štádiu
 • klinické aktívne artritídy
 • luxácie a ťažké subluxácie bedrového kĺbu
 • zvýšené riziko fraktúr
 • atlanto – axiálna instabilita
 • ortopedické pomôcky dráždiace koňa    

V psychiatrii:

 • dekompenzované psychózy a neurózy
 • sklony pacienta k sebapoškodzovaniu farmakoterapia výrazne tlmiaca pacienta

Terapeut vykonávajúci hiporehabilitáciu: Mgr. Dagmara Petrušová

 

VHODNÉ OBLEČENIE A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

 • odporúčame nešmykľavý, pohodlný materiál oblečenia;
 • nohavice dlhé, obtiahnuté (aby dieťa neobmedzovali v pohybe na koni);
 • bundy, vetrovky do pása;
 • obuv pevná (nie sandále a šľapky);
 • Prilba – zvážiť kedy, typ nie je rozhodujúci
 • Ochranná vesta – zriedkavo, obmedzuje pohyb, využitie skôr v športe.

 

ZÁSADY:

 • Vyhýbať sa konskému zadku
 • Ku koňovi pristupovať po jeho oslovení
 • Žiadne náhle prekvapivé pohyby a zvuky
 • Zaujať postoj, ktorý umožní rýchle odskočenie – nie klačať, čupieť, sadať si k nohám
 • Nerušiť koňa pri krmení
 • Nespôsobovať koňovi vedome bolesť napr. aj nevhodným postrojom
 • Koňa počas terapie nevychovávať a netrestať

Čím môže byť kôň nebezpečný?

 • Hmotnosť
 • Výška
 • Rýchlosť
 • Uhryznutie
 • Kopnutie
 • Pritlačenie
 • Mierumilovný pohyb (švih chvosta, šľapnutie na nohu)

 

 

Tu si môžete prečítať  ZMLUVNÉ PODMIENKY.