OZ HOLIDAY

Občianske združenie Holiday vzniklo za účelom s prihliadnutím na skvalitňovanie služieb pre klientelu, poskytovať intervencie s asistenciou zvierat (hipoterapia, animoterapia).

Realizáciu intervencií zabezpečuje intervenčný tím (2 osoby a kôň):

  • vodič koňa – hipológ
  • intervent – terapeut
  • kôň

V prípade raného veku (0 – 3 roky) je potrebná asistencia rodiča počas priebehu intervencie/terapie. U každého klienta sa prítomnosť rodiča zohľadňuje individuálne.

 

Odporúčanie:

Každému klientovi, ktorý nemá skúsenosť so živým zvieraťom, odporúčame absolvovať adaptačnú prípravu. Dieťa/rodič v tejto fáze prekonáva tenziu a neistotu z prítomnosti zvieraťa a tak nadväzuje bližší vzťah s koňom. Táto etapa je veľmi dôležitá pre nasledujúce intervencie a vytvára väčší priestor pre priamu činnosť s klientom.

SlužbaTrvanieCena
Adaptačná príprava 20 minút (štandardne – dĺžka adaptačnej
prípravy sa upravuje podľa požiadaviek
klienta rovnako aj cena)
10 €
Pedagogicko – psychologické aktivity s asistenciou koní
– Aktivity s asistenciou koní
– Hiporehabilitácia
20 minút (štandardná dĺžka intervencie) 20 €

 

Kontakty:

Bc. Kamila Tvrdá – Hipológ
Telefón : 0908 886 566
E-mail : kamilaT@zoznam.sk

 

Mgr. Jana Bočkajová – Špeciálny pedagóg

Telefón : 0948 303 133
E-mail : bockajovaj@azet.sk

Pri prvej návšteve si vyžadujeme potvrdenie o indikácii hipoterapie/intervencie s asistenciou koní odborným lekárom.

 

Intervencie s asistenciou zvierat

 

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ JAZDENIE/PPJ

PPJ je komplexná metóda rozvoja osobnosti. Jej pôsobenie zahŕňa širokú oblasť. Je vhodná  pre klientov:
s poruchami sluchu a zraku;
s narušenou komunikačnou schopnosťou
s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia);
s mentálnym postihnutím;
s pervazívnymi vývinovými poruchami;
sociálnymi, emočnými problémami;
s poruchou aktivity a pozornosti;
s poruchami správania.

Kontraindikácie:
život akútne ohrozujúce ochorenia;
horúčkovité ochorenia;
nádorové ochorenia;
zápalové ochorenia v akútnej fáze;
neprekonateľný strach z koňa a jazdy na ňom;
alergia na srsť, hrivu koňa;
kontraindikácie v oblasti:
neurológie (záchvatové ochorenia),
ortopédie (stavy po operácií chrbtice),
interných ochorení (hemofilia),
chirurgie (poperačné stavy),
z oblasti kožného lekárstva (kožné zápalové zmeny).

Podmienky, ktoré sú potrebné pred realizáciu PPJ:
správy od odborných lekárov, ktorých dieťa navštevuje
potvrdenie od jeho pediatra, dorastového lekára
vyplnenie dotazníka, anamnéza pre vypracovanie individuálneho plánu PPJ
informovaný súhlas; oboznámenie sa so zásadami bezpečnosti.

Prosíme informovať nás o nečakaných a výrazných zmenách v  právaní/liečbe dieťaťa.

 

Terapeut vykonávajúci pedagogicko – psychologické jazdenieMgr. Jana Bočkajová

 

HIPOREHABILITÁCIA

Indikácie – vhodné pre hiporehabilitáciu

V ortopédii
skoliózy do 25-30 stupňov podľa Cobba
svalové dysbalancie
amputácie končatín
post traumatické kĺbne stuhnutie

V neurológii
DMO
skleróza multiplex
stavy po traumách, zápaloch a degeneratívnych procesoch
stavy s poruchami hybnosti spojené s prejavmi spasticity
hyperkineticko-hypotonické syndrómy s choreatickými, atetomickými a ataktickými prejavmi
pri poruchách koordinácie, chôdze, rovnováhy, sedu aktívneho držanie trupu a hlavy, pohybových strerotypov, reči atď.

 

Kontraindikácie – nevhodné pre hiporehabilitáciu      

V neurológii:
neovplyvniteľná spasticity
pokročilé štádiá svalovej dystrofie
hernie intervertebrálnych diskov s radikulárnou symptomatológiou
skleróza multiplex – akútny stav

  V ortopédii:
skoliózy nad 30 stupňov podľa Cobba
stavy po operácii chrbtice
pooperačné stavy v období hojenia
aseptické kĺbne nekrózy v akútnom štádiu
klinické aktívne artritídy
luxácie a ťažké subluxácie bedrového kĺbu
zvýšené riziko fraktúr
atlanto – axiálna instabilita
ortopedické pomôcky dráždiace koňa    

V psychiatrii:
dekompenzované psychózy a neurózy
sklony pacienta k sebapoškodzovaniu
farmakoterapia výrazne tlmiaca pacienta

 

VHODNÉ OBLEČENIE A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

odporúčame nešmykľavý, pohodlný materiál oblečenia;
nohavice dlhé, obtiahnuté (aby dieťa neobmedzovali v pohybe na koni);
bundy, vetrovky do pása;
obuv pevná (nie sandále a šľapky);
Prilba – zvážiť kedy, typ nie je rozhodujúci
Ochranná vesta – zriedkavo, obmedzuje pohyb, využitie skôr v športe.

 

ZÁSADY:

Vyhýbať sa konskému zadku
Ku koňovi pristupovať po jeho oslovení
Žiadne náhle prekvapivé pohyby a zvuky
Zaujať postoj, ktorý umožní rýchle odskočenie – nie klačať, čupieť, sadať si k nohám
Nerušiť koňa pri krmení
Nespôsobovať koňovi vedome bolesť napr. aj nevhodným postrojom
Koňa počas terapie nevychovávať a netrestať

 

Čím môže byť kôň nebezpečný?

Hmotnosť
Výška
Rýchlosť
Uhryznutie
Kopnutie
Pritlačenie
Mierumilovný pohyb (švih chvosta, šľapnutie na nohu)

Tu si môžete prečítať  ZMLUVNÉ PODMIENKY.